ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

400 € | 300 € (για Μαθητές-Φοιτητές-Ανέργους)
*με την επίδειξη της φοιτητικής-μαθητικής ταυτότητας ή την κάρτα ανεργίας.

Πάγωμα συνδρομής δύο μήνες

12 Power Plate

Διατροφικές συμβουλές

Ανάλυση σώματος κάθε μήνα

6 Persona Training

3 ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

100 € | 80 € (για Μαθητές-Φοιτητές-Ανέργους)
*με την επίδειξη της φοιτητικής-μαθητικής ταυτότητας ή την κάρτα ανεργίας.

5 ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

150 € | 120 € (για Μαθητές-Φοιτητές-Ανέργους)
*με την επίδειξη της φοιτητικής-μαθητικής ταυτότητας ή την κάρτα ανεργίας.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40 € | 30 € (για Μαθητές-Φοιτητές-Ανέργους)
*με την επίδειξη της φοιτητικής-μαθητικής ταυτότητας ή την κάρτα ανεργίας.