ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
09.00
TRX
Core - Strengtn
09.00
10.00
Φίλιππος
TRX09:00 - 10:00
ABS & HIPS
Core - Strength
09.00
10.00
Φιλιώ
ABS & HIPS09:00 - 10:00
BODYPUMP 111
Strength
09.00
10.00
Παναγιώτης
BODYPUMP 1119:00 - 10:00
ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΗ
Cardio - Strength - Core
09.00
10.00
Φίλιππος
ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΗ09:00 - 10:00
BODYBALANCE 80
Yoga - Pilates - Tai Chi
09.00
10.00
Φιλιώ
BODYBALANCE 809:00 - 10:00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
BODYPUMP 111
Strength
15.00
16.00
Φίλιππος
BODYPUMP 11115:00 - 16:00
ABS & HIPS
Core - Strength
15.00
16.00
Φιλιώ
ABS & HIPS17:00 - 18:00
TRX
Core - Strengtn
15.00
16.00
Φιλιώ
TRX15:00 - 16:00
16.00
17.00
ABS & HIPS
Core - Strength
17.00
18.00
Φιλιώ
ABS & HIPS17:00 - 18:00
BODYPUMP 111
Strength
17.00
18.00
Φίλιππος
BODYPUMP 11117:00 - 18:00
18.00
19.00
BODYPUMP 111
Strength
19.00
20.00
Φίλιππος
BODYPUMP 11119:00 - 20:00
BODYPUMP 111
Strength
19.00
20.00
Παναγιώτης
BODYPUMP 11119:00 - 20:00
BODYPUMP 111
Strength
19.00
20.00
Παναγιώτης
BODYPUMP 11119:00 - 20:00
20.00
BODYBALANCE 80
Yoga - Pilates - Tai Chi
20.00
21.00
Φιλιώ
BODYBALANCE 8020:00 - 21:00
ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΗ
Cardio - Strength - Core
20.00
21.00
Φίλιππος
TRX
Core - Strengtn
20.00
21.00
Παναγιώτης
TRX20:15 - 21:15
BODYPUMP 111
Strength
20.00
21.00
Φίλιππος
BODYPUMP 11120:00 - 21:00
21.00
YOGA & PILATES
Flex
21.00
22.00
Αντώνης
YOGA & PILATES21:00 - 22:00
BODYBALANCE 80
Yoga - Pilates - Tai Chi
21.00
22.00
Φιλιώ
BODYBALANCE 8021:00 - 22:00
YOGA & PILATES
Flex
21.00
22.00
Αντώνης
YOGA & PILATES21:00 - 22:00

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
09.00
TRX
Core - Strengtn
09.00
10.00
Φίλιππος
TRX09:00 - 10:00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
TRX
Core - Strengtn
15.00
16.00
Φιλιώ
TRX15:00 - 16:00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
TRX
Core - Strengtn
20.00
21.00
Παναγιώτης
TRX20:15 - 21:15

ΔΕΥΤΕΡΑ

  • TRX
    09.00 - 10.00

ΤΕΤΑΡΤΗ

  • TRX
    20.00 - 21.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  • TRX
    15.00 - 16.00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
21.00
YOGA & PILATES
Flex
21.00
22.00
Αντώνης
YOGA & PILATES21:00 - 22:00
YOGA & PILATES
Flex
21.00
22.00
Αντώνης
YOGA & PILATES21:00 - 22:00

ΤΡΙΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
09.00
ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΗ
Cardio - Strength - Core
09.00
10.00
Φίλιππος
ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΗ09:00 - 10:00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΗ
Cardio - Strength - Core
20.00
21.00
Φίλιππος

ΤΡΙΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
09.00
BODYPUMP 111
Strength
09.00
10.00
Παναγιώτης
BODYPUMP 1119:00 - 10:00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
BODYPUMP 111
Strength
15.00
16.00
Φίλιππος
BODYPUMP 11115:00 - 16:00
16.00
17.00
BODYPUMP 111
Strength
17.00
18.00
Φίλιππος
BODYPUMP 11117:00 - 18:00
18.00
19.00
BODYPUMP 111
Strength
19.00
20.00
Φίλιππος
BODYPUMP 11119:00 - 20:00
BODYPUMP 111
Strength
19.00
20.00
Παναγιώτης
BODYPUMP 11119:00 - 20:00
BODYPUMP 111
Strength
19.00
20.00
Παναγιώτης
BODYPUMP 11119:00 - 20:00
20.00
BODYPUMP 111
Strength
20.00
21.00
Φίλιππος
BODYPUMP 11120:00 - 21:00

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
09.00
ABS & HIPS
Core - Strength
09.00
10.00
Φιλιώ
ABS & HIPS09:00 - 10:00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
ABS & HIPS
Core - Strength
15.00
16.00
Φιλιώ
ABS & HIPS17:00 - 18:00
16.00
17.00
ABS & HIPS
Core - Strength
17.00
18.00
Φιλιώ
ABS & HIPS17:00 - 18:00

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
09.00
BODYBALANCE 80
Yoga - Pilates - Tai Chi
09.00
10.00
Φιλιώ
BODYBALANCE 809:00 - 10:00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
BODYBALANCE 80
Yoga - Pilates - Tai Chi
20.00
21.00
Φιλιώ
BODYBALANCE 8020:00 - 21:00
21.00
BODYBALANCE 80
Yoga - Pilates - Tai Chi
21.00
22.00
Φιλιώ
BODYBALANCE 8021:00 - 22:00

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *