Εξετάσεις έγχρωμων ζωνών στο Kinesis Fight Club

Οι εξετάσεις έχουν ως σκοπό την ανάδειξη των γνώσεων που αποκτά ο κάθε ασκούμενος κατά την διάρκεια του χρόνου.


Με αυτόν τον τρόπο δίνεται κίνητρο στους ασκούμενους να βελτιώσουν και να τελειοποιήσουν τις τεχνικές τους.
Εξετάζονται σε τρία διαφορετικά σκέλη ,στην τεχνική χτυπημάτων και τεχνικών αυτοάμυνας ,στην φυσική κατάσταση και στην αγωνιστική ικανότητα.


Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν 3 Ιουνίου 2016 στις 17:00.

About ΑΝΘΗ

You May Also Like