[tr][th]Τύπος[/th] [th]Μορφή[/th] [th]Σύνολο σετ[/th] [th]Επαναλήψεις[/th] [th]Επιβάρυνση[/th] [th]Διάλειμμα[/th] [th]Ρυθμός[/th][th]Στόχος[/th][/tr]

[tr][td]Εξάντλησης[/td]

[td]

 • Πολυαρθρικές/μονοαρθρικές
 • Πολυαρθρικές/μονοαρθρικές
 • Σύνθετες/Πολυαρθρικές/μονοαρθρικές

[/td]

[td]

 • 1-3 αρχάριοι
 • >3 προχωρημένοι
 • >3 έμπειροι

[/td]

[td]

 • 8-12
 • 6-12
 • 6-12

[/td]

[td]

 • 60-70% 1-RM
 • 70-80% 1-RM
 • 70-100% 1-RM

[/td]

[td]

 • 1-2 min
 • 1-2 min
 • 1-3 min

[/td]

[td]

 • Αργός –μέτριος
 • Αργός –μέτριος
 • Αργός –μέτριος-γρήγορος

[/td]

[td]

Υπερτροφία
μέγιστη δύναμη

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

Δύναμης

[/td]

[td]

 • Πολυαρθρικές
 • Πολυαρθρικές
 • Σύνθετες/Πολυαρθρικές

[/td]

[td]

 • 1-3 αρχάριοι
 • 1-3 προχωρημένοι
 • 3-6 έμπειροι

[/td]

[td]

 • 8-12
 • 3-6
 • 1-6

[/td]

[td]

 • 60-70% 1-RM
 • 70-80% 1-RM
 • 80-100% 1-RM

[/td]

[td]

 • 2-3 min
 • 2-3 min
 • >3 min

[/td]

[td]

 • Μέτριος
 • Γρήγορος
 • Γρήγορος

[/td]

[td]

Μέγιστη δύναμη
ταχυδύναμη
Αύξηση συσταλτών
πρωτεϊνών

[/td]

[/tr]

[tr][td]Ισχύος[/td]

[td]

 • Πολυαρθρικές
 • Πολυαρθρικές
 • Σύνθετες/Πολυαρθρικές

[/td]

[td]

 • 1-3 αρχάριοι
 • 1-3 προχωρημένοι
 • 3-6 έμπειροι

[/td]

[td]

 • 8-12
 • 3-6
 • 1-6

[/td]

[td]

 • 30-60% 1-RM
 • 30-60% 1-RM
 • 30-60% 1-RM

[/td]

[td]

 • 2-3 min
 • 2-3 min
 • 1-2 min

[/td]

[td]

 • Μέτριος
 • Μέγιστος
 • Μέγιστος

[/td]

[td]

Ταχυδύναμη
Νευρομυϊκός συντονισμός

[/td]

[/tr]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *