ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

400 €

ΜΕ ΠΑΓΩΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ

12 POWER PLATE

12 VACU FIT

12 SOLARIUM

12 SAUNA

3 ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

100 €

5 ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

150 €

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40 €