ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

kinesis-gym-map-right

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

400 €

ΜΕ ΠΑΓΩΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ

12 POWER PLATE

12 VACU FIT

12 SOLARIUM

12 SAUNA

kinesis-gym-map-right-left
kinesis-ggym-new-member-login

3 ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

100 €

kinesis-ggym-new-offers

5 ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

150 €

kinesis-ggym-new-win

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40 €