ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
09.00
TRX
Παναγιώτης
09.00
10.00
TRX09:00-10:00
ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΗ
Φιλιώ
09.00
10.00
BODYPUMP
Φιλιώ
09.00
10.00
BODYPUMP09:00-10:00
START FITNESS
Αντώνης
09.00
10.00
START FITNESS09:00-10:00
BODYBALANCE
Φιλιώ
09.00
10.00
BODYBALANCE09:00-10:00
10.00
START FITNESS
Νίκος
10.30
11.30
10:30 - 11:30
START FITNESS10:30 - 11:30
ABS & HIPS
Νίκος
10.30
11.30
10:30 - 11:30
ABS & HIPS10:30 - 11:30
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
BODYPUMP
Barbora
15.00
16.00
BODYPUMP15:00-16:00
ABS & HIPS
Φιλιώ
15.00
16.00
ABS & HIPS15:00 - 16:00
TRX
Φιλιώ
15.00
16.00
TRX15:00-16:00
16.00
17.00
ABS & HIPS
Φιλιώ
17.00
18.00
ABS & HIPS17:00-18:00
BODYPUMP
Barbora
17.00
18.00
BODYPUMP16:30-17:30
18.00
BODYBALANCE
Φιλιώ
18.00
19.00
BODYBALANCE18:00-19;00
BODYPUMP
Παναγιώτης
18.00
00.00
BODYPUMP18:00-19:00
19.00
BODYPUMP
Παναγιώτης
19.00
20.00
BODYPUMP19:00-20:00
BODYPUMP
Barbora
19.00
20.00
BODYPUMP19:00-20:00
BODYPUMP
Παναγιώτης
19.00
20.00
BODYPUMP19:00-20:00
20.00
BODYBALANCE
Φιλιώ
20.00
21.00
BODYBALANCE20:00-21:00
ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΗ
Φιλιώ
20.00
21.00
TRX
Παναγιώτης
20.00
21.00
TRX20:15 - 21:15
ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΗ
Φιλιώ
20.00
21.00
21.00
YOGA & PILATES
Αντώνης
21.00
22.00
21:15 - 22:15
YOGA & PILATES
Αντώνης
21.00
22.00
YOGA & PILATES21:15 - 22:15
22.00
23.00

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
09.00
START FITNESS
Αντώνης
09.00
10.00
START FITNESS09:00-10:00
10.00
START FITNESS
Νίκος
10.30
11.30
10:30 - 11:30
START FITNESS10:30 - 11:30
11.00

ΤΡΙΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
09.00
TRX
Παναγιώτης
09.00
10.00
TRX09:00-10:00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
TRX
Φιλιώ
15.00
16.00
TRX15:00-16:00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
TRX
Παναγιώτης
20.00
21.00
TRX20:15 - 21:15

ΔΕΥΤΕΡΑ

  • TRX
    09.00 - 10.00

ΤΕΤΑΡΤΗ

  • TRX
    20.00 - 21.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  • TRX
    15.00 - 16.00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
21.00
YOGA & PILATES
Αντώνης
21.00
22.00
21:15 - 22:15
YOGA & PILATES
Αντώνης
21.00
22.00
YOGA & PILATES21:15 - 22:15

ΤΡΙΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
09.00
ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΗ
Φιλιώ
09.00
10.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΗ
Φιλιώ
20.00
21.00
ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΗ
Φιλιώ
20.00
21.00

ΤΡΙΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
09.00
BODYPUMP
Φιλιώ
09.00
10.00
BODYPUMP09:00-10:00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
BODYPUMP
Barbora
15.00
16.00
BODYPUMP15:00-16:00
16.00
17.00
BODYPUMP
Barbora
17.00
18.00
BODYPUMP16:30-17:30
18.00
BODYPUMP
Παναγιώτης
18.00
00.00
BODYPUMP18:00-19:00
19.00
BODYPUMP
Παναγιώτης
19.00
20.00
BODYPUMP19:00-20:00
BODYPUMP
Barbora
19.00
20.00
BODYPUMP19:00-20:00
BODYPUMP
Παναγιώτης
19.00
20.00
BODYPUMP19:00-20:00
20.00
21.00
22.00
23.00

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00
ABS & HIPS
Νίκος
10.30
11.30
10:30 - 11:30
ABS & HIPS10:30 - 11:30
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
ABS & HIPS
Φιλιώ
15.00
16.00
ABS & HIPS15:00 - 16:00
16.00
17.00
ABS & HIPS
Φιλιώ
17.00
18.00
ABS & HIPS17:00-18:00

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
09.00
BODYBALANCE
Φιλιώ
09.00
10.00
BODYBALANCE09:00-10:00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
BODYBALANCE
Φιλιώ
18.00
19.00
BODYBALANCE18:00-19;00
19.00
20.00
BODYBALANCE
Φιλιώ
20.00
21.00
BODYBALANCE20:00-21:00

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *