ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
09.00
ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΗ
Φιλιώ
09.00
10.00
BODYPUMP 105
LesMills
09.00
10.00
Φιλιώ
BODYPUMP 10509:00 - 10:00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
BODYPUMP 105
LesMills
15.00
16.00
Barbora
BODYPUMP 10515:00-16:00
ABS & HIPS
Φιλιώ
15.00
16.00
ABS & HIPS15:00 - 16:00
TRX
Φιλιώ
15.00
16.00
TRX15:00-16:00
16.00
17.00
ABS & HIPS
Φιλιώ
17.00
18.00
ABS & HIPS17:00-18:00
18.00
BODYBALANCE 77
LesMills
18.00
19.00
Φιλιώ
BODYBALANCE 7718:00-19;00
BODYPUMP 105
LesMills
18.00
00.00
Παναγιώτης
BODYPUMP 10518:00-19:00
19.00
BODYPUMP 105
LesMills
19.00
20.00
Παναγιώτης
BODYPUMP 10519:00-20:00
BODYPUMP 105
LesMills
19.00
20.00
Μαρία
BODYPUMP 10519:00-20:00
20.00
BODYBALANCE 77
LesMills
20.00
21.00
Φιλιώ
BODYBALANCE 7720:00-21:00
ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΗ
Φιλιώ
20.00
21.00
TRX
Παναγιώτης
20.00
21.00
TRX20:15 - 21:15
21.00
YOGA & PILATES
21:15 - 22:15
21.00
22.00
Αντώνης
YOGA & PILATES21:15 - 22:15
YOGA & PILATES
21:15 - 22:15
21.00
22.00
Αντώνης
YOGA & PILATES21:15 - 22:15
22.00
23.00

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
15.00
TRX
Φιλιώ
15.00
16.00
TRX15:00-16:00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
TRX
Παναγιώτης
20.00
21.00
TRX20:15 - 21:15

ΤΕΤΑΡΤΗ

  • TRX
    20.00 - 21.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  • TRX
    15.00 - 16.00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
21.00
YOGA & PILATES
21:15 - 22:15
21.00
22.00
Αντώνης
YOGA & PILATES21:15 - 22:15
YOGA & PILATES
21:15 - 22:15
21.00
22.00
Αντώνης
YOGA & PILATES21:15 - 22:15

ΤΡΙΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
09.00
ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΗ
Φιλιώ
09.00
10.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΗ
Φιλιώ
20.00
21.00

ΤΡΙΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
09.00
BODYPUMP 105
LesMills
09.00
10.00
Φιλιώ
BODYPUMP 10509:00 - 10:00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
BODYPUMP 105
LesMills
15.00
16.00
Barbora
BODYPUMP 10515:00-16:00
16.00
17.00
18.00
BODYPUMP 105
LesMills
18.00
00.00
Παναγιώτης
BODYPUMP 10518:00-19:00
19.00
BODYPUMP 105
LesMills
19.00
20.00
Παναγιώτης
BODYPUMP 10519:00-20:00
BODYPUMP 105
LesMills
19.00
20.00
Μαρία
BODYPUMP 10519:00-20:00
20.00
21.00
22.00
23.00

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
15.00
ABS & HIPS
Φιλιώ
15.00
16.00
ABS & HIPS15:00 - 16:00
16.00
17.00
ABS & HIPS
Φιλιώ
17.00
18.00
ABS & HIPS17:00-18:00

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
18.00
BODYBALANCE 77
LesMills
18.00
19.00
Φιλιώ
BODYBALANCE 7718:00-19;00
19.00
20.00
BODYBALANCE 77
LesMills
20.00
21.00
Φιλιώ
BODYBALANCE 7720:00-21:00

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *