[pricing]

 

[pricing_column]
[pricing_column_name comment=»»]ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ[/pricing_column_name]
[price comment=»»] 40€ [/price]
[line] Για Μαθητές, Φοιτητές, Ανέργους[/line]
[line]30€[/line]

[/pricing_column]

[pricing_column]
[pricing_column_name comment=»»]3ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ[/pricing_column_name]
[price comment=»»] 100€  [/price]

[line]Μ.Φ.Α.:[/line]

[line]80€[/line]
[/pricing_column]

[pricing_column]
[pricing_column_name comment=»»]5ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ[/pricing_column_name]
[price comment=»»] 150€ [/price]

[line]Μ.Φ.Α.:[/line]

[line]120€[/line]
[/pricing_column]

[/pricing]

 

[pricing]

[pricing_column featured=»yes»]
[pricing_column_name comment=»»]ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ[/pricing_column_name]
[price comment=»»] 400€[/price]
[line]Με πάγωμα συνδρομής 2 μήνες[/line]
[line]12 Power Plate[/line]
[line]12 Vacu Fit[/line]

[line]12 Sauna[/line]

[line]12 Solarium[/line]
[/pricing_column]

[/pricing]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *